Usługi

Strona główna / Usługi

biuro rachunkowe grand system sp. z o.o.

ZAKRES ŚWIADCZONYCH USŁUG

Proponujemy Państwu kompleksową obsługę finansową, księgowo-kadrową, z zakresu ksiąg rachunkowych, podatkowej księgi przychodów i rozchodów oraz ryczałtu ewidencjonowanego zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Koszt świadczonych przez Nas usług księgowo-płacowych ustalany jest indywidualnie po konsultacji z Klientem w zależności od ilości posiadanych dokumentów oraz trudności specyfiki prowadzonej przez niego działalności.
Prowadzenie ksiąg rachunkowych
 • wsparcie w procesie rejestracji działalności
 • tworzenie planu kont oraz polityki rachunkowości,
 • rejestracja dokumentów księgowych,
 • prowadzenie wszelkich ewidencji dodatkowych (środki trwałe, wartości niematerialne i prawne, wyposażenie),
 • przygotowywanie miesięcznych oraz rocznych deklaracji podatkowych CIT-8,
 • prowadzenie ewidencji dla celów podatku od towarów i usług,
 • uczestniczenie w przeprowadzanych badaniach sprawozdań finansowych i kontrolach skarbowych i podatkowych,
 • przygotowywanie sprawozdań finansowych za rok obrotowy.
Prowadzenie księgi przychodów i rozchodów
 • wsparcie w procesie rejestracji działalności,
 • prowadzenie uproszczonej księgowości podatkowej,
 • dokonywanie zapisów w księdze przychodów i rozchodów,
 • przygotowywanie deklaracji podatkowych PIT, VAT,
 • prowadzenie ewidencji dla celów podatku od towarów i usług,
 • roczne rozliczanie działalności PIT-36, PIT-36L.
Prowadzenie ewidencji ryczałtu ewidencjonowanego
 • dokonywanie zapisów w ewidencji przychodów,
 • przygotowywanie deklaracji podatkowych PIT, VAT,
 • prowadzenie ewidencji dla celów podatku od towarów i usług,
 • roczne rozliczanie działalności PIT-28
Obsługa kadrowo-płacowa
 • kompletowanie dokumentów związanych z przyjmowaniem i zwalnianiem pracowników,
 • sporządzanie dokumentacji dotyczącej stosunku pracy (umowy o pracę, zmianami wynagrodzeń, zmianami organizacyjnymi itp.),
 • przygotowywanie i elektroniczne składanie do ZUS dokumentów zgłoszeniowych do ubezpieczeń oraz wyrejestrowania z ubezpieczeń,
 • ewidencja i kontrola ważności okresowych badań lekarskich, przekazywanie informacji w tym zakresie zainteresowanym,
 • ewidencja szkoleń BHP,
 • prowadzenie akt pracowniczych,
 • ustalanie uprawnień do wypłaty odpraw, odszkodowań, ekwiwalentów, emerytur,
 • sporządzanie zaświadczeń o zatrudnieniu dla pracowników,
 • sporządzanie sprawozdań statystycznych,
 • archiwizowanie dokumentacji osobowej pracowników,
 • dostarczanie danych i udzielanie wyjaśnień w sprawach objętych świadczoną usługą w toku kontroli PIP i ZUS,
 • ewidencja i spis urlopów pracowniczych, raporty urlopowe standardowe (wymiar, zaległy, wykorzystanie, pozostało).
Doradztwo / porady księgowe
 • pomoc przy wyborze form opodatkowania i rodzaju prowadzonej księgowości,
 • informowanie o bieżących zmianach w przepisach podatkowych mających wpływ na prowadzoną działalność gospodarczą,
 • konsultacje w każdym temacie, dotyczącym prowadzonej działalności gospodarcze.