Płatnicy składek są zobowiązani do zgłoszenia płatnika w terminie 7 dni od zatrudnienia pierwszego pracownika lub powstania stosunku prawnego uzasadniającego objęcie ubezpieczeniami emerytalnymi i rentowymi pierwszej osoby.