Zgodnie z art. 47 Ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych płatnik składek przesyła w tym samym terminie deklarację rozliczeniową, imienne raporty miesięczne oraz opłaca składki na ubezpieczenie społeczne za dany miesiąc nie później niż:

  • do 10. dnia następnego miesiąca dla osób fizycznych, opłacających składkę wyłącznie za siebie,
  • do 5. dnia następnego miesiąca dla jednostek budżetowych, zakładów budżetowych oraz gospodarstw pomocniczych,
  • do 15. dnia następnego miesiąca dla pozostałych płatników.

Odwiedź nasze biuro rachunkowe w Mińsku Mazowieckim i dowiedz się więcej!