Podajemy numery rachunków bankowych, na które nalezy wpłacać stosowne składki ZUS:

  • w przypadku należności z tytułu składek na ubezpieczenie społeczne: 83101010230000261395100000
  • w przypadku należności z tytułu składek na ubezpieczenie zdrowotne: 78101010230000261395200000
  • w przypadku należności z tytułu składek na Fundusz Pracy (FP) i Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych (FGŚP):
    73101010230000261395300000
  • w przypadku należności z tytułu składek na Fundusz Emerytur Pomostowych (FEP): 68101010230000261395400000

Szukasz biura, które zajmuje się rachunkowością w Mińsku Mazowieckim? Zapraszamy!