biuro rachunkowe warszawaKsięga przychodów i rozchodów stanowi najpopularniejszą w naszym kraju metodą ewidencji operacji gospodarczych w firmie.

Jest to rejestr przychodów ze sprzedaży (tj. wystawionych rachunków lub faktur) i zakupów towarów czy usług – ogólnie wydatków zapisywanych w księdze po dokonaniu transakcji.

Na zasadzie księgi przychodów i rozchodów nie mogą się rozliczać spółki prawa handlowego (prowadzą pełną księgowość), osoby fizyczne i spółki cywilne osób fizycznych, które w poprzednim roku podatkowym osiągnęły przychód 800 000 euro oraz osoby, które nie zrzekły się opodatkowania w formie zryczałtowanej.